Jaarverslagen

secretarieel jaarverslag 2016
financieel jaarverslag 2016

secrertarieel jaarverslag 2015
secrertarieel jaarverslag 2014
secretarieel jaarverslag 2013
financieel jaarverslag 2013
secretarieel jaarverslag 2012
financieel jaarverslag 2012

secretarieel jaarverslag 2011
financieel jaarverslag 2011
secretarieel jaarverslag 2010
financieel jaarverslag 2010

 

 

Secretarieel jaarverslag 2016

 

Financieel jaarverslag 2016

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2015

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2015 totaal vier keer vergaderd. De vergaderingen werden telkens bij een van de bestuursleden thuis gehouden.

Adviesorgaan

Er is in 2015 geen overleg geweest met het adviesorgaan. De heer Willem Schnoor heeft met ingang van schooljaar 2015-2016 De Waerdenborch verlaten en is derhalve geen lid meer van de adviescommissie.

Promotie

Ook in 2015 is er op verschillende momenten en bij verschillen evenementen aandacht gevraagd voor het werk van de stichting.

·                  Tweewekelijks Goede Doelen Markt in de hal van het Kulturhus in Holten. De stichting is daarbij 15  keer aanwezig geweest met een info- en verkoopkraam.

·                  19 februari 2015                 Presentatie in Irene voor Hervormde vrouwengroep

·                  30 mei 2015                       Voorjaars Fair KB Dondertman

·                  15 augustus 2015               Zomer Fair KB Dondertman

·                  12 december 2015              Kerstfair Holten in het Kulturhus

·                  Gehele jaar                         Info en verkoop Rustpunt Byishimo

Evenementen

De stichting heeft in 2015 geen eigen activiteit georganiseerd.

Financiële bijdragen

Er zijn financiële bijdragen ontvangen van de ZWO van de Gereformeerde Kerk en van het Holtens Fonds.

Projecten

Op 16 juni is het tweede en laatste termijnbedrag voor het project “Handicrafs Workshop” overgemaakt naar Rambura. Hiermee zijn aan de contractuele verplichtingen voldaan.

Het bestuur heeft besloten geen verder verplichtingen meer aan te gaan in Rambura. Het totale project draait tot dusverre zelfstandig en zonder al te veel grote problemen.

De stichting heeft op 31 december € 1300 in kas. De komende tijd zal daar nog een bijdrage van het Holtens Fons bijkomen en misschien nog enkele kleine giften.

Op 21 mei 2016 organiseert de stichting voor de laatste keer en fancy fair op Smidsbelt in Holten. Daarna zal het totaal beschikbare bedrag aan het Rambura worden overgemaakt met dien verstande dat het geld aangewend dient te worden voor onverwachte en onvoorziene uitgaven voor het Trainingscentrum.

Holten, 11 maart  2015            

Anja Kettelarij

Secretaris Stichting Rambura

 

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2014  

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2014 totaal zes keer vergaderd. De vergaderingen werden telkens bij een van de bestuursleden thuis gehouden.

Adviesorgaan

Op 12 juni 2014  is er een overlegvergadering geweest met het adviesorgaan. Aanwezig  waren Ds. Arjen van der Spek, Willem Schnoor, Dick van der Houten en Anja Kettelarij. De adviesraadleden zijn bijgepraat over de voortgang van de projecten. Daarnaast is er ook gesproken over een eventuele afronding van onze bijdrage aan de projecten in Rambura. 

Promotie

Ook in 2014 is er op verschillende momenten en bij verschillen evenementen aandacht gevraagd voor het werk van de stichting.

·                  Tweewekelijks Goede Doelen Markt in de hal van het Kulturhus in Holten. De stichting is daarbij 16  keer aanwezig geweest met een info- en verkoopkraam.

·                  23 januari 2014                  Presentatie in Irene voor Hervormde vrouwengroep

·                  26 april 2014                      Stand op Koningsdag Holten

·                  3 mei 2014                        Fancy Fair op Smidsbelt

·                  31 mei 2014                       Voorjaars Fair KB Dondertman

·                  15 oktober 2014                 Presentatie in Irene voor HVD

·                  18 oktober 2014                 Najaars Fair KB Dondertman

·                  13 december 2014              Kerstfair Holten

·                  Gehele jaar                         Info en verkoop Rustpunt Byishimo

Evenementen

Op 3 mei 2014 is er door de stichting een Fancy Fair gehouden op de Smidsbelt in Holten. De Fancy Fair bestond uit diverse kraampjes met oa plantenstekjes, boeken, speelgoed en rommelmarktartikelen. Er was een enveloppenverloting en een Rad van Fortuin. De prijzen hiervoor waren door de Holtense middenstand beschikbaar gesteld. Voor de kinderen was er een springkussen en voor de inwendige mens pannenkoeken en broodjes hamburger.  De netto opbrengst van de fair bedroeg € 2500

Financiële bijdragen

In 2014 heeft de stichting financiële bijdragen voor haar projecten ontvangen van de Gemeente Rijssen-Holten, Gereformeerde Kerk Holten en  en  St. Holtens Fonds. Daarnaast zijn er giften ontvangen van particulieren, tijdens presentaties en van organisaties die niet met name genoemd willen worden.

Bezoek fr. Jean Bosco

Jean Bosco heeft tijdens zijn rondreis door Europa een driedaags bezoek gebracht aan Holten. Hij heeft, samen met de in Utrecht wonende en uit Rwanda afkomstige Jeanne gelogeerd bij Anja en Wim Kettelarij van 1 tot en met 3 oktober. Op 2 oktober is er een informele bijeenkomst geweest met het bestuur.

Projecten

Op 13 oktober 2014 is het contract opgesteld en ondertekend voor financiering van het project “Handicrafts Workshop”. De begroting voor het project bedraagt ruim € 13.700. Het eerste termijn bedrag van € 11.000 is op 20 oktober 2014 overgemaakt naar Rambura. Er hebben zich ruim 50 cursisten ingeschreven voor deze opleiding.

In augustus kregen we per mail bericht dat de parochie voorzien is van internet. Dit betekend dat ook op het ICT centrum internet beschikbaar is: een mijlpaal!

Holten, april 2015       

Anja Kettelarij

Secretaris Stichting Rambura

 

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2013

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2013 zeven keer vergaderd. De vergaderingen werden telkens bij een van de bestuursleden thuis gehouden.

Adviesorgaan

Er is in 2013 geen overlegvergadering geweest met het adviesorgaan.

Wel is er contact geweest met Willem Schnoor over de bijdrage van de Waerdenborch vanuit de opbrengsten van de themadag 2012 en de besteding van dit bedrag.

Promotie

Ook in 2013 is er op verschillende momenten en bij verschillen evenementen aandacht gevraagd voor het werk van de stichting.

·         Vanaf 11 januari 2013 tweewekelijks Goede Doelen Markt in de hal van het Kulturhus in Holten.
De stichting is daarbij 19  keer aanwezig geweest met een info- en verkoopkraam.

·                  13 februari 2013                Presentatie Buurtvereniging Beuseberg, seniorenmiddag

·                  31 augustus 2013               Popfestival (zie evenementen)

·                  7 september 2013               Uutmarkt Holten

·                  14 december 2013              Kerstfair Holten

·                  27 december 2013              Open dag zorgboerderij ‘Het Nös’

·                  Gehele jaar                         Info en verkoop Rustpunt Byishimo

Evenementen

Op 31 augustus heeft de stichting een popfestival georganiseerd op het terrein van de MAC aan de Beusebergerweg 37.  Vijf verschillende regionale bands zorgen voor spetterende optredens. Achtereenvolgens verschenen GOED-SLECHT, Ostrich Rock, Kroep-In, Reeperbahner Stimmungsmacher en Rock ’n Loll Band Nix op het podium. Zangeres Liza Nijkamp vertolkte op prachtige wijze enkele gevoelige nummers. De sfeer was goed, de bands deden het fantastisch en de catering deed goede zaken. Helaas bleef het publiek massaal uit, ondanks alle lokale en regionale publiciteit voor het evenement. Het evenement bracht daardoor veel minder op dan gehoopt en gepland was: er werd afgesloten met een positief saldo van € 345.

Financiële bijdragen

In 2013 heeft de stichting financiële bijdragen voor haar projecten ontvangen van De Waerdenborch,  Gemeente Rijssen-Holten en  St. Holtens Fonds. Daarnaast zijn er giften ontvangen van particulieren, tijdens presentaties en van organisaties die niet met name genoemd willen worden.

Werkbezoek

Van 23 tot en met 30 oktober zijn Wim en Anja Kettelarij naar Rwanda geweest voor bijwoning van de feestelijkheden ter ere van het 100 jarig jubileum van de parochie. Tijdens dit bezoek is er uiteraard ook aandacht geweest voor de projecten.

Projecten

ICT centrum “Het Verschil”

Het ICT centrum is in 2013 voorzien van 7 nieuwe laptops en Wifi. Van de bijdrage 2012 (€ 1400) zijn oa een boekbinder, papiersnijder, twee printers en een kopieerapparaat aangeschaft. In het ICT centrum wordt weer computerles gegeven. Jean d’Amour Ndiramiye beheert samen met Providence Musabyemariya het ICT centrum en verzorgt de lessen.

Coöperatie Tuzamurane:

De coöperatie heeft inmiddels de legale status. Op de lokale markt wordt twee keer per week gehandeld. De opslag van de goederen is deels in de silo en deels in een kleine opslagruimte bij de markt. Het ledenaantal is stabiel. De coöperatie heeft in 2013 geen financiële bijdrage ontvangen van de stichting.

Saint Joseph Training Center:

14 Leerlingen van de timmerschool en 44 leerlingen van de kookschool hebben een certificaat behaald. Zowel de leerlingen van de timmerschool als de studenten van de kookschool hebben na het behalen van hun certificaat een coöperatie gevormd en zijn aan het werk gegaan. In januari 2014 wordt gestart met een nieuwe groep studenten.

De timmerschool heeft van de stichting € 3500 ontvangen voor aanschaf van materialen.
Latrines:

Met een financiële bijdrage van € 7000 zijn er in 2013 bij het trainingscentrum latrines gebouwd. Het gebouwtje bestaat uit 4 latrines en 2 urinoirs. Onder het gebouw zit een grote kelder voor opslag van de lozingen.

Plannen:

Er zijn vergevorderde plannen voor het opstarten van een opleiding bamboe bewerken. Ook ligt er een uitgewerkt plan voor het ‘Handicrafts Workshop Project.’ Kosten van dit project zijn begroot op ongeveer € 11.000

Holten, februari 2014  

Anja Kettelarij

Secretaris Stichting Rambura

naar boven

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2013 STICHTING RAMBURA
Rekeningen Rabobank 157321533 betaalrekening
3631293690 spaarrekening
EXPLOITATIEOVERZICHT
2013 2012
Inkomsten
Gift Waardenborch 13.098,00 662,30
Gift Pelgrimshoeve 0,00 1.500,00
Stg. OB Rijssen Holten 35,00 0,00
Subsidie gemeente Rijssen-Holten 606,25 575,00
Bijdrage diaconie Herv. Gem. Holten 0,00 500,00
Bijdrage Holtens Fonds Hervormde Kerk 1.000,00 900,00
Bijdrage Diaconie Gereformeerde Kerk 0,00 0,00
Bijdrage ZWO Gereformeerde Kerk 0,00 250,00
Overige giften 2.770,00 4.785,00
Netto opbrengst fancyfair 345,14 1.602,09
Opbrengsten eigen activiteiten (*) 1.227,14 921,90
Rente over 2009 via Werelddiaconaat 0,00 0,00
Rente 61,74 58,46
19.143,27 11.754,75
Uitgaven
Bankkosten 24,25 101,42
Standkosten kerstmarkt en Goede Doelenmarkt 92,50 42,50
Inkoop produkten t.b.v. verkoop 208,55
Werkbezoek Rwanda 2.156,10 2.166,45
Aflossing lening Diaconie Hervormde Kerk 900,00
Uitgaven Rambura:
Latrines 7.000,00 0,00
ICT Center Invest Plan 2.500,00 1.400,00
Materialen timmerschool 3.500,00 0,00
2e Termijn timmerschool ivm
valutakoersmutaties 0,00 2.000,00
Feedingcenter 0,00 3.600,00
Gift Jubileum Parochie Rambura 1.150,00 0,00
Overige kosten 169,51 41,06
17.700,91 9.351,43
Totaal exploitatieoverschot/-tekort 1.442,36 2.403,32
KAPITAALOVERZICHT
2013 2012
Bankrekening 3631.29.36.90 per 1 januari 4.564,80 5.909,56
Bankrekening 1573.21.533 per 1 januari 632,53 352,42
Kas per 1 januari 0,00 35,25
Nog te ontvangen rente 58,46 455,24
Nog te ontvangen bedragen (Holtens Fonds 900) 900,00 1.100,00
Af: Reservering 2e termijn Timmerschool Rambura 0,00 -5.000,00
Af: Lening Diaconie Hervormde Gemeente Holten -900,00 0,00
Af: Reservering voor Pacifique -100,00 -100,00
Kapitaal per 1 januari 5.155,79 2.752,47
Exploitatieoverschot/-tekort 1.442,36 2.403,32
Kapitaal per 31 december 6.598,15 5.155,79
Specificatie beschikbaar kapitaal per 31 december
Bankrekening 3631.29.36.90 per 31 december 355,15 632,53
Bankrekening 1573.21.533 per 31 december 6.223,26 4.564,80
Kas 58,00 0,00
Nog te ontvangen rente 61,74 58,46
Nog te ontvangen bedragen 0,00 900,00
Af: Lening Diaconie Hervormde Gemeente Holten 0,00 -900,00
Af: Reservering voor Pacifique -100,00 -100,00
Beschikbaar kapitaal per 31 december 6.598,15 5.155,79
(*) Goede Doelenmarkt Holten 382,67
Kerstmarkt Holten 183,70
Rustpunt Byishimo 33,10
Uutmarkt Holten 100,25
Opendag Zorgboerderij Nös 53,00
Presentaties 61,00
Verkoop producten 413,42
Totaal 1.227,14

naar boven

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2012

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2012 tien keer vergaderd. De vergaderingen werden telkens bij een van de bestuursleden thuis gehouden waarbij de locatie rouleerde.

Adviesorgaan

Op 29 maart is er een overlegvergadering geweest met het adviesorgaan. Aanwezig  waren Ds. Arjen van der Spek, Willem Schnoor, Dick van der Houten en Anja Kettelarij. Er is vooral gesproken over de opening van het Saint Joseph Training Center op 19 maart.

Promotie

In 2012 is er vier keer een presentatie gehouden en is het promoteam twee keer  bij evenementen aanwezig geweest.

1.                12 januari                          Presentatie Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal

2.                1 februari                           Presentatie De Kandelaar Holten

3.                24 september                     Presentatie Wereldwinkel Holten

4.                9 oktober                           Presentatie Diaconie Hervormde Kerk

5.                8 december                        Kerstfair Holten

6.                20 december                      De Waerdenborch Holten

 

Evenementen

Op 5 mei 2012 is er door de stichting een Fancy Fair gehouden op de Smidsbelt in Holten. De Fancy Fair
bestond uit diverse kraampjes, een Rad van Fortuin, demonstaties oude ambachten klompen maken en mandenvlechten, verschillende activiteiten voor kinderen en als hoogtepunt het optreden van de Rwandese trommelgroep ABAHIZI uit Antwerpen. Helaas was het weer ons niet zo goed gezind, het was erg koud
en halverwege de middag begon het te regenen. Hierdoor waren er niet zoveel bezoekers als we gehoopt hadden. Ondanks dat kijken we toch terug op een geslaagd evenement. De netto opbrengst van de fair bedroeg € 1600

Financiële bijdragen

In 2012 heeft de Stichting financiële bijdragen voor haar projecten ontvangen van o.a. De Waerdenborch, St. Pelgrimshoeve, Gemeente Rijssen-Holten, St. Holtens Fonds, Diaconie Hervormde Kerk Holten , ZWO gereformeerde kerk de Kandelaar.

Werkbezoek

Van 14 t/m 22 maart zijn Wim en Anja Kettelarij naar Rwanda geweest voor de opening van het Saint Joseph Training Center. Het centrum is op 19 maart onder grote publieke belangstelling geopend.

Projecten

In het trainingscentrum hebben 14 studenten hun training timmeren afgerond. Zij ontvingen hiervoor een certificaat. In november is de kookschool geopend.

Holten, maart 2013     

Anja Kettelarij

Secretaris Stichting Rambura

naar boven

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2012 STICHTING RAMBURA
Rekeningen Rabobank 157321533 betaalrekening
3631293690 spaarrekening
EXPLOITATIEOVERZICHT
2012 2011
Inkomsten
Gift Waardenborch 723,35 10.800,00
Gift Pelgrimshoeve 1.500,00 1.500,00
Stg. OB Rijssen Holten 0,00 35,00
Subsidie gemeente Rijssen-Holten 575,00 569,00
Bijdrage diaconie Herv. Gem. Holten 500,00 0,00
Bijdrage Holtens Fonds Hervormde Kerk 0,00 1.800,00
Bijdrage Diaconie Gereformeerde Kerk 0,00 200,00
Bijdrage ZWO Gereformeerde Kerk 250,00 3.707,00
Overige giften 4.785,00 1.898,90
Netto opbrengst fancyfair 1.602,09 7.512,95
Opbrengsten eigen activiteiten 818,35 760,39
Rente over 2009 via Werelddiaconaat 0,00 170,74
Rente 58,46 455,24
10.812,25 29.409,22
Uitgaven
Bankkosten 101,42 27,81
Standkosten kerstmarkt Holten 0,00 42,50
Werkbezoek Rwanda 2.166,45 1.717,95
Timmerschool Rambura 53.000,00
Extra 2e termijn Timmerschool Rambura
i.v.m. valutakoersmutaties 2.000,00 0,00
Feedingcenter 3.600,00 0,00
ICT Center Invest Plan 1.400,00 0,00
Salariskosten ICT Centrum Rambura 0,00 180,72
Overige kosten 41,06 43,62
9.308,93 55.012,60
Totaal exploitatieoverschot/-tekort 1.503,32 -25.603,38
KAPITAALOVERZICHT
2012 2011
Bankrekening 3631.29.36.90 per 1 januari 2012 5.909,56 28.150,00
Bankrekening 1573.21.533 per 1 januari 2012 352,42 84,61
Kas per 1 januari 2012 35,25 55,01
Nog te ontvangen rente 455,24 309,56
Nog te ontvangen bedragen (Diaconie Ger Kerk 200 en Holtens Fonds 900) 1.100,00 0,00
Af: Reservering 2e termijn Timmerschool Rambura -5.000,00 0,00
Af: Reservering voor Pacifique -100,00 -243,33
Kapitaal per 1 januari 2011 2.752,47 28.355,85
Exploitatieoverschot/-tekort 2012 1.503,32 -25.603,38
Kapitaal per 31 december 2012 4.255,79 2.752,47
Specificatie beschikbaar kapitaal per 31 december 2012
Saldo per 31 december 2012 rekening 157321533 632,53 352,42
Saldo per 31 december 2012 rekening 3631293690 4.564,80 5.909,56
Kas 0,00 35,25
Nog te ontvangen rente 58,46 455,24
Nog te ontvangen bedragen (Diaconie Ger Kerk 200 en Holtens Fonds 900) 0,00 1.100,00
Af: Reservering 2e termijn Timmerschool Rambura 0,00 -5.000,00
Af: Lening Diaconie Hervormde Gemeente Holten -900,00 0,00
Af: Reservering voor Pacifique -100,00 -100,00
Beschikbaar kapitaal per 31 december 2012 4.255,79 2.752,47

naar boven

 

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2011

Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2011 tien keer vergaderd. De vergaderingen werden telkens bij een van de bestuursleden thuis gehouden en de locatie rouleerde.

Adviesorgaan

Er is in 2011 geen overlegvergadering geweest met het adviesorgaan. Ds. Van der Spek en Willem Schnoor zijn in individuele gesprekken bijgepraat over de situatie in Rambura.

Promotie

In 2011 zijn wij twee keer als ‘promoteam’ bij evenementen aanwezig geweest.

 1.         10 december                      Kerstfair Holten

 2.         14 december                      Kerstmarkt De Diessenplas

Evenementen

Op 7 mei 2011 is er door de stichting een Fancy Fair en een Popmuziekfestival gehouden op het terrein Beusebergerweg 37 en 39. De Fancy Fair bestond uit diverse kraampjes, demonstaties oude ambachten, activiteiten voor kinderen en optredens van De Hoolter Deerns, De Hoolter Korhanen en kinderkoor Mozaiek. Het was een warme zonnige dag en er heerste een gezellige sfeer. Het bezoekersaantal viel enigszins tegen.

Vanaf 17.00 uur gaven enkele Holtense popbands een magnifiek optreden. Men kon achtereenvolgens genieten van optredens van Dutch Courage, Non Food, Kroepin en Nix. De totale opbrengst van deze dag bedroeg € 7.500,00

Financiële bijdragen

In 2011 heeft de Stichting financiële bijdragen voor haar projecten ontvangen van o.a. De Waerdenborch, St. Pelgrimshoeve, Gemeente Rijssen-Holten, St. Holtens Fonds, ZWO hervormde kerk  Holten en ZWO gereformeerde kerk Holten.

Werkbezoek

Van 18 t/m 28 juni zijn Dick van den Houten en Anja Kettelarij voor een werkbezoek naar Rwanda geweest. Zij werden uitgenodigd door bisschop Alexis HABIYAMBERE naar aanleiding van het onderzoek naar de projecten in Rambura door Fr. Etienne MUKARAGBIRO, directeur Caritas Nyundo/Giseny.

Na het onderhoud met de bisschop zijn Dick en Anja naar Rambura gegaan om ter plekke de situatie te bekijken en te bespreken met Fr. J. Bosco en anderen belanghebbenden. Ter plaatse werd een 5-persoons ‘Rambura Foundation Partnership Committee’ aangesteld. Dit comité zal de projecten van de stichting uitvoeren en beheren.

Projecten

Het Partnership Committee heeft in september een business plan opgesteld voor de realisering van een praktijkschool. De stichting heeft - na overleg met de De Waerdenborch – besloten het eerste onderdeel van het business plan – een timmerwerkplaats annex opleidingscentrum – te financieren. Over de overige projecten van het business plan worden tzt beslissingen genomen. In oktober is het contract voor de ‘carpentry workshop’ opgesteld en ondertekent. Op 28 oktober is een bedrag van € 48.000 overgemaakt naar Rambura voor uitvoering van het project. Eind december 2011 ligt de bouw op schema. Naar verwachting zal het gebouw in maart  geopend worden.

Holten, februari 2012  
Anja Kettelarij
Secretaris Stichting Rambura

naar boven

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2011 STICHTING RAMBURA
Rekeningen Rabobank 157321533
3631293690 spaarrekening
EXPLOITATIEOVERZICHT
Opbrengsten
Gift Waardenborch 10.800,00
Gift Pelgrimshoeve 1.500,00
Stg. OB Rijssen Holten 35,00
Subsidie gemeente Rijssen-Holten 569,00
Bijdrage Holtens Fonds Hervormde Kerk 1.970,74
Bijdrage Diaconie Hervormde Kerk 200,00
Bijdrage ZWO Gereformeerde Kerk 3.707,00
Overige giften 1.898,90
Netto opbrengst Fancy Fair/muziekfestijn 7.512,95
Opbrengsten eigen activiteiten 760,39
Opbrengsten acties Waerdenborch 0,00
Terugontvangen bankkosten 0,00
Rente 455,24
29.409,22
Kosten
Bankkosten 27,81
Standkosten kerstmarkt Holten 42,50
Inkopen Rwanda 0,00
Werkbezoek Rwanda 1.717,95
1e termijn Timmerschool Rambura 48.000,00
Reservering 2e termijn Timmerschool 5.000,00
Salariskosten ICT Centrum Rambura 180,72
Overige kosten 43,62
55.012,60
Totaal exploitatieoverschot/-tekort -25.603,38
KAPITAALOVERZICHT
Bankrekening 3631.29.36.90 per 1 januari 2011 28.150,00
Bankrekening 1573.21.533 per 1 januari 2011 84,61
Kas per 1 januari 2011 55,01
Nog te ontvangen rente 309,56
Af: Reservering voor Pacifique -243,33
Kapitaal per 1 januari 2011 28.355,85
Exploitatieoverschot/-tekort 2011 -25.603,38
Kapitaal per 31 december 2011 2.752,47
Specificatie beschikbaar kapitaal per 31 december 2011
Saldo per 31 december 2011 rekening 157321533 352,42
Saldo per 31 december 2011 rekening 3631293690 5.909,56
Kas 35,25
Nog te ontvangen rente 455,24
Nog te ontvangen bedragen (Herv Kerk 200 en Holtens Fonds 900) 1.100,00
Af: Reservering 2e termijn Timmerschool Rambura -5.000,00
Af: Reservering voor Pacifique -100,00
Beschikbaar kapitaal per 31 december 2011 2.752,47

naar boven

 

Secretarieel jaarverslag Stichting Rambura 2010

Vergaderingen

De oprichtersvergadering werd gehouden op 3 december 2009. Op 7 januari 2010 hebben Dick van den Houten en Anja Kettelarij bij notaris Verbeek de oprichtingsakte ondertekend, waarmee de stichting een feit was.

Het bestuur heeft in 2010 zes keer vergaderd. De vergaderingen werden steeds bij een van de bestuursleden thuis gehouden en de locatie rouleerde. De vergadering van 3 december 2009 werd bijgewoond en genotuleerd door Naomi McNab en Niek Schuitemaker. De vergaderingen van 11 februari en 1 april werden bijgewoond en genotuleerd door Naomi Dommerholt en Janice Schellevis. Dit in het kader van de maatschappelijke stage.

Adviesorgaan

Het adviesorgaan van de stichting bestaat uit Willem Schnoor, sectordirecteur VMBO namens De Waerdenborch en dominee Arjen van der Spek namens PKN-Holten. Op 30 september is er overleg geweest met het adviesorgaan over de situatie in Rambura.

Promotie

In 2009/2010 zijn wij tien keer, in wisselende bezettingen, als ‘promoteam’ bij verschillende evenementen aanwezig geweest.

 1. 17 december 2009 Themadag De Waerdenborch, gastlessen en stand
 2. 19 januari HVD Enter, presentatie en stand
 3. 19 maart NL Doet De Waerdenborch Goor en Holten, gastlessen
 4. 18 april Buurthuis de Havelaar Amsterdam, stand
 5. 5 mei Bevrijdingsfestival Zwolle, stand
 6. 11 mei De Waerdenborch afdeling H&A, gastles
 7. 18 september Bibliotheek Rijssen, stand
 8. 20 november Zwolle Wereld Stad, stand
 9. 11 december Kerstmarkt Holten, stand
 10. 16 december Themadag De Waerdenborch, gastlessen en stand

Evenementen

De stichting gaat een Fancy Fair organiseren op 7 mei 2011. De opbrengsten zijn bestemd voor de bouw van de praktijkschool in Rambura. Aan de Fancy Fair zal een muziekfestival worden gekoppeld met optredens van Holtense bands, koren, muziek- en dansgroepen. Voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Subsidie

De subsidieaanvraag bij Impulsis voor de bouw van de praktijkschool is afgewezen. Hierdoor lopen we een flink bedrag mis. Het project zal nu aangemeld worden bij Wilde Ganzen. Hopelijk met meer succes.

Projecten

De communicatie met de huidige priester in Rambura, Jean Bosco, verloopt moeizaam. Mede hierdoor kon er in 2010 nog geen begin gemaakt worden met de praktijkschool, zoals de bedoeling was.

We hebben Bisschop Alexis HABIYAMBERE om een uitnodiging voor Dick en Anja gevraagd voor een bezoek aan Rambura. De bisschop besloot eerst tot een onderzoek naar de situatie in Rambura en schakelde daarvoor de directeur van Caritas in Nyundo/Giseny, Etienne MUKERAGABIRO in.

Eind 2010 wachtten we nog op de uitslag van dit onderzoek en de uitnodigingsbrief.

Aldus vastgesteld te Holten op 10 februari 2011.
Anja Kettelarij
Secretaris Stichting Rambura

naar boven

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2010 STICHTING RAMBURA
Rekeningen Rabobank 157321533
3631293690 spaarrekening
EXPLOITATIEOVERZICHT
Ontvangsten
Gift Waardenborch 12.500,00
Gift Pelgrimshoeve 1.200,00
Stg. OB Rijssen Holten 35,00
Overige giften 660,33
Opbrengsten eigen activiteiten 933,18
Opbrengsten acties Waerdenborch 471,15
Terugontvangen bankkosten 57,00
Rente 309,56
16.166,22
Uitgaven
Bankkosten 123,06
Standkosten wereldmarkt 35,00
Inkopen Rwanda 489,82
Overige kosten 113,58
761,46
Totaal exploitatieoverschot 15.404,76
KAPITAALOVERZICHT
Kapitaal per 1 januari 2010 bij ZWO 12.880,47
Bankrekening 13.69.28.439 per 1 januari 2010 302,13 (opgeheven 2010)
Kas per 1 januari 2010 11,82
Exploitatieoverschot 2010 15.404,76
Af: Reservering voor Pacifique -243,33
Kapitaal per 31 december 2010 28.355,85
Specificatie beschikbaar kapitaal per 31 december 2010
Saldo per 31 december 2010 rekening 157321533 84,61
Saldo per 31 december 2010 rekening 3631293690 28.150,00
Kas 55,01
Nog te ontvangen rente 309,56
Af: Reservering voor Pacifique -243,33
Beschikbaar kapitaal per 31 december 2010 28.355,85

naar boven