Achtergrond 

 

Het Centraal-Afrikaanse land Rwanda is nog steeds zwaar beschadigd door de genocide, die in 1994 plaatsvond. Miljoenen mensen hebben familie, vrienden en buren verloren, nog steeds is het land niet volledig hersteld en grote delen van de bevolking lijdt grote armoede.

 

Rwanda behoort, volgens de Verenigde Natie, tot de armste landen van de wereld, waar mensen een gemiddeld inkomen hebben van niet meer dan 1 dollar per dag.

 

Rwanda is nu weliswaar nog een arm land maar ook een land  met grote visioenen en hoge ambities. In 2020 wil het land niet meer tot de groep armste landen horen.

 

Op dit moment is Rwanda nog erg afhankelijk van buitenlandse hulp. De totale begroting van het land bedraagt in 2011 ruim 1 miljard euro Daarvan komt de helft uit eigen inkomsten en de rest wordt bijgepast door het buitenland. Rwanda kan op korte termijn nog niet buiten de hulp, maar het land wil graag dat de hulp gebruikt worden om de afhankelijkheid te verminderen.